Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
Delegat Grzegorz Wąsik

Delegat Grzegorz Wąsik

Aktualności
Powrót
Oświadczenie ZPBC działających przy Südzucker 05.09.2019r
Utworzony: 2019-09-24 12:10:38

Oświadczenie Związków Plantatorów Buraka Cukrowego

działających przy Südzucker Polska S.A.

 

Realizacja umowy kontraktacji za rok gospodarczy 2018/19 okazała się katastrofalna dla plantatorów buraka cukrowego dostarczających surowiec do Südzucker Polska S.A. Nieodpowiedzialne decyzje koncernu doprowadziły do minusowych rozliczeń ponad połowy plantatorów tytułem końcowej zapłaty za dostarczone buraki cukrowe. Wiąże się to z utratą płynności finansowej rolników, a w skrajnych przypadkach bankructwem gospodarstw rolnych.

Ustalenia względem ostatecznego rozliczenia kampanii 2018/19 były inne. Warunki zaakceptowanej i podpisanej przez plantatorów umowy kontraktacyjnej obejmowały cenę gwarantowaną na poziomie  17 euro/t buraków cukrowych o zawartości cukru 16% oraz wypłatę premii top-up na poziomie wypłacanym niemieckim plantatorom. Tak powinno wyglądać ostateczne rozliczenie.

Po ustaleniu przez niemiecką Komisję Wspólną wysokości premii top-up (7 euro/t 18% b.c.) na Komisji Porozumiewawczej rozmawialiśmy o ostatecznym rozliczeniu buraków za kampanię 2018/19 w Südzucker Polska S.A. Bazując na zapisach umowy kontraktacji średnia cena buraków kontraktowanych o polaryzacji 16% powinna wyglądać następująco:

  1. Cena all inclusive buraków kontraktowanych – 17 euro/t
  2. Top-up – 6,13 euro/t
  3. Premia uzgodniona z dr. Schechterem – 1 €/t

               Razem: 24,13 euro za 1 tonę buraków kontraktowanych o polaryzacji 16%.

Niestety tak nie zostaliśmy rozliczeni. Część premii top-up została potraktowane jako uzupełnienie ceny gwarantowanej. W rezultacie otrzymaliśmy ponad dwa euro mniej niż wynika to z zapisów umowy (min. 17 euro/t) i głoszonej zasadzie o takim samym poziomie premii top-up jak w Niemczech.

Dla jasności, cena powyższa 24,13 euro/t nie jest dla nas zadawalająca i nadal odbiega od cen stosowanych przez konkurencyjne spółki cukrowe w Polsce ale pozwalała nam utrzymać poziom cen ubiegłorocznych. Niestety ostatecznie zapłacona cena odbiega znacząco od ceny ubiegłorocznej i od cen stosowanych w Polsce.

Czujemy się oszukani i pokrzywdzeni. W naszej opinii polityka surowcowa producenta cukru prowadzi do wyniszczenia uprawy buraków cukrowych w rejonie jego działania. Nie możemy zgodzić się na przerzucanie wszelkich kosztów produkcji cukru i nieudolnej jego sprzedaży na barki rolników. Jest to działanie krótkowzrocznie i skrajnie nieodpowiedzialne. Nasza cierpliwość się skończyła! Nie możemy zgodzić się na przedmiotowe traktowanie. Chcemy być partnerem dla producenta cukru, ale partnerem, który jest szanowany i otrzymuje godną zapłatę za swoją ciężką pracę!

Wzywamy producenta cukru do poszanowania tej ciężkiej pracy rolników, którzy nieprzerwanie od jego obecności w Polsce sumienie dostarczają surowiec dla potrzeb produkcji cukru. Apelujemy o ponowne przeanalizowanie rozliczenia za rok gospodarczy 2018/19 i zapłaty za surowiec zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wzywamy do uzgodnienia nowych warunków kontraktacji, które będą obejmować zapłatę ceny gwarantowanej za buraki cukrowe (która będzie dawała poczucie przewidywalności, pomagała w podejmowaniu decyzji o kontynuacji uprawy buraków, a przede wszystkim zapewniała zwrot poniesionych nakładów).

Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-11-26
USD 4,1754 +0,37%
EUR 4,7038 +0,75%
CHF 4,5071 +1,15%
GBP 5,5597 +0,23%
Wspierane przez Money.pl