Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
pobieranie miazgi

pobieranie miazgi

Archiwum

                                                                                                                                                                 Sandomierz 8.01.2010r

 

 

                                                                                   Szanowny Pan

                                                                                   Dr  Rainer  Schechter

                                                                                   Prezes Zarządu Südzucker Polska

 

                           Dot.;   zaistniałego sporu z udziałem plantatorów

 

     Szanowny  Panie Prezesie

 

            W dniu 4.01.2010 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce, w którym udział wzięli :

              Z ramienia Koncernu :  Dyr Zbigniew Izdebski

                                                        Dyr Sławomir Czapla

 

              Z ramienia ZPBC: 

       Włodzimierz  Ura             -  Prezes

      Piotr Wąsik                       -  v-ce Prezes

      Adam Szymański            -  Sekretarz

      Jan Rewera                     - przedstawiciel plantatorów w Radzie Nadzorczej

      Krzysztof Królikowski     -  v-ce Prezes

      Stanisław  Marć              -  członek

    Zasadniczym celem spotkania było omówienie problemu wynikłegoz powodu opóźnienia odbioru buraków cukrowych z zawartych umów na rok 2009 / 2010 .

    Skrajnie niskie temperatury spowodowały znaczny ubytek polaryzacji , przesunięcie terminów odbioru b. c. wynikłe nie z winy plantatora a spowodowane znanymi wszystkim problemami , dotkliwie dały się odczuć plantatorom , polaryzacja spadła do 14% a zanieczyszczenie wzrosło .

    Otrzymane rozliczenia końcowe oraz naliczone kary przez wprowadzony system wprawiły w osłupienie oraz poczucie zasadnej krzywdy wielu plantatorów , zapłata za surowiec w wielu przypadkach nie pokryła kosztów produkcji .

    Straty są wymierne , potrzebna jest analiza zaistniałej sytuacji oraz sprawiedliwe potraktowanie plantatorów .

    Zgłoszone przez przedstawicieli Związku problemy do uczestniczących w rozmowach Panów Dyrektorów zostały wysłuchane , w jakimś stopniu wydaje się ze zrozumieniem .     Natomiast proponowane rozwiązania zaistniałego już wyraźnie mający charakter rozwojowy sporu plantatorów z Koncernem jest daleki od oczekiwań rolników oraz tut. Związku .

    Opóźnienie od 2 - 4 tygodni odbioru b. c. oraz wynikłe straty i konsekwencje finansowe przeniesione zostały w świetle otrzymanych rozliczeń wyłącznie na plantatora , utrata premi lojalnościowej , nawet gdy plantator dostarczył zakontraktowane tony b. c. ale z powodu niskiej polaryzacji , skutki tego mogą być dotkliwe również w przyszłym roku .            

    W takich przypadkach domagamy się wypłaty tej kwoty za dostarczony surowiec.

    Sposób w jaki zostało to zrobione jest bardzo szokujący i podważył zaufanie plantatorów do prztwórcy oraz ZPBC .

    Przykład następny niech posłuży do zobrazowania skali problemu , to rejon północny Sandomierz około 120 tyś. ton buraka cukrowego zostało odebrane w najgorszym okresie na samym końcu kampanii , doczyszczarki mogły być wcześniej w większym stopniu zaangażowane na tym rejonie , uniknęlibyśmy wielu problemów .

    Należy podkreślić , że pozostali po skutkach przeprowadzonej reformy najlepsi plantatorzy lojalni wobec Cukrowni , z nadzieją na poprawę bardzo trudnej sytuacji w branży cukrowniczej .

    Naszym zdaniem rozmowy zmierzające do rozwiązania zaistniałego problemu powinny się opierać na sytuacji w której obie strony mogą odniść należne korzyści wraz ze spojrzeniem w przyszłość .

    Zmiana podejścia do zagadnienia przez przedstawicieli Koncernu jest konieczna , do prowadzenie do konfliktu nikomu nie potrzebne .

                                                           Z nadzieją na pozytywne wiadomości

                                                                                                                                 Prezes  Zarządu

                                                                                                                                 Włodzimierz  Ura

Do wiadomości :                   

1. Jan Rewera   -  przedstawiciel w Radzie Nadzorczej

2. Zbigniew Izdebski - Dyr. Surowcowy Südzucker Polska

3. Stanisław Misztal  -  Dyr. Naczelny Cukrowni Ropczyce

4. Rady Gmin  -  Wilczyce, Iwaniska, Trzydnik Duży

5. Starostwo Opatowskie

 
 

                                                      

Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl