Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
Wystąpienie Dyr Regionalnego Sudzucker Polska Zbigniewa Izdebskiego

 

 

Wystąpienie Dyr Regionalnego Sudzucker Polska Zbigniewa Izdebskiego

Archiwum

                                                                                                                                                                 Sandomierz 8.01.2010r

 

 

                                                                                   Szanowny Pan

                                                                                   Dr  Rainer  Schechter

                                                                                   Prezes Zarządu Südzucker Polska

 

                           Dot.;   zaistniałego sporu z udziałem plantatorów

 

     Szanowny  Panie Prezesie

 

            W dniu 4.01.2010 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce, w którym udział wzięli :

              Z ramienia Koncernu :  Dyr Zbigniew Izdebski

                                                        Dyr Sławomir Czapla

 

              Z ramienia ZPBC: 

       Włodzimierz  Ura             -  Prezes

      Piotr Wąsik                       -  v-ce Prezes

      Adam Szymański            -  Sekretarz

      Jan Rewera                     - przedstawiciel plantatorów w Radzie Nadzorczej

      Krzysztof Królikowski     -  v-ce Prezes

      Stanisław  Marć              -  członek

    Zasadniczym celem spotkania było omówienie problemu wynikłegoz powodu opóźnienia odbioru buraków cukrowych z zawartych umów na rok 2009 / 2010 .

    Skrajnie niskie temperatury spowodowały znaczny ubytek polaryzacji , przesunięcie terminów odbioru b. c. wynikłe nie z winy plantatora a spowodowane znanymi wszystkim problemami , dotkliwie dały się odczuć plantatorom , polaryzacja spadła do 14% a zanieczyszczenie wzrosło .

    Otrzymane rozliczenia końcowe oraz naliczone kary przez wprowadzony system wprawiły w osłupienie oraz poczucie zasadnej krzywdy wielu plantatorów , zapłata za surowiec w wielu przypadkach nie pokryła kosztów produkcji .

    Straty są wymierne , potrzebna jest analiza zaistniałej sytuacji oraz sprawiedliwe potraktowanie plantatorów .

    Zgłoszone przez przedstawicieli Związku problemy do uczestniczących w rozmowach Panów Dyrektorów zostały wysłuchane , w jakimś stopniu wydaje się ze zrozumieniem .     Natomiast proponowane rozwiązania zaistniałego już wyraźnie mający charakter rozwojowy sporu plantatorów z Koncernem jest daleki od oczekiwań rolników oraz tut. Związku .

    Opóźnienie od 2 - 4 tygodni odbioru b. c. oraz wynikłe straty i konsekwencje finansowe przeniesione zostały w świetle otrzymanych rozliczeń wyłącznie na plantatora , utrata premi lojalnościowej , nawet gdy plantator dostarczył zakontraktowane tony b. c. ale z powodu niskiej polaryzacji , skutki tego mogą być dotkliwe również w przyszłym roku .            

    W takich przypadkach domagamy się wypłaty tej kwoty za dostarczony surowiec.

    Sposób w jaki zostało to zrobione jest bardzo szokujący i podważył zaufanie plantatorów do prztwórcy oraz ZPBC .

    Przykład następny niech posłuży do zobrazowania skali problemu , to rejon północny Sandomierz około 120 tyś. ton buraka cukrowego zostało odebrane w najgorszym okresie na samym końcu kampanii , doczyszczarki mogły być wcześniej w większym stopniu zaangażowane na tym rejonie , uniknęlibyśmy wielu problemów .

    Należy podkreślić , że pozostali po skutkach przeprowadzonej reformy najlepsi plantatorzy lojalni wobec Cukrowni , z nadzieją na poprawę bardzo trudnej sytuacji w branży cukrowniczej .

    Naszym zdaniem rozmowy zmierzające do rozwiązania zaistniałego problemu powinny się opierać na sytuacji w której obie strony mogą odniść należne korzyści wraz ze spojrzeniem w przyszłość .

    Zmiana podejścia do zagadnienia przez przedstawicieli Koncernu jest konieczna , do prowadzenie do konfliktu nikomu nie potrzebne .

                                                           Z nadzieją na pozytywne wiadomości

                                                                                                                                 Prezes  Zarządu

                                                                                                                                 Włodzimierz  Ura

Do wiadomości :                   

1. Jan Rewera   -  przedstawiciel w Radzie Nadzorczej

2. Zbigniew Izdebski - Dyr. Surowcowy Südzucker Polska

3. Stanisław Misztal  -  Dyr. Naczelny Cukrowni Ropczyce

4. Rady Gmin  -  Wilczyce, Iwaniska, Trzydnik Duży

5. Starostwo Opatowskie

 
 

                                                      

Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-01-22
USD 3,7255 -0,15%
EUR 4,5354 +0,10%
CHF 4,2102 +0,12%
GBP 5,0920 -0,63%
Wspierane przez Money.pl