Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
Sprawozdanie Prezesa

Sprawozdanie Prezesa

Aktualności
  1 | 2 | 3 |  

Rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2011/12

W dniu 15 września 2011 r. w Ropczycach odbyło się posiedzenie Zarządu ZPBC z dyrekcją Cukrowni Ropczyce , podstawowym tematem były informacje dotyczące rozpoczęcia kampanii przerobu oraz odbioru b.c. min. - harmonogramy dostaw , - informacje dotyczące ceny za buraki, - zaopatrzenie w wysłodki i wapno.

Na dzień 2 października zaplanowano rozpoczęcie skupu natomiast od 3.X.11 przerób buraków cukrowych .

Zarząd został poinformowany także o wyniku negocjacji jakie odbyły się wcześniej z przedstawicielami Cukrowni , Związków Plantatorów oraz usługodawców i tak na obecną kampanię przyjęto następujące stawki cenowe (netto) za usługę kopania buraków :

w przedziale 1-3 ha    --  950 zł

                     3-10 ha  --  850 zł

          powyżej 10 ha  --  800 zł 

Utworzony: 2011-09-20 | Czytaj więcej...

Komisja Porozumiewawcza

Zarząd ZPBC przy Cukrowni Ropczyce , pragnie poinformować , że w dniu 17 marca w Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej przedstawicieli Koncernu Südzucker Polska z Związkami Plantatorów B.C.   Koncern zaproponował utrzymanie premii 1 € do ubiegłorocznych buraków kwotowych a także 4 € premii jako cena gwarantowana do kwoty podstawowej , warunkiem jest kontraktacja według posiadanego prawa do uprawy b. c. do 30.03.2011r. Jednocześnie zapewniono , że w miesiącu maju ponownie prowadzone będą rozmowy w temacie poprawy opłacalności uprawy b. c.

Utworzony: 2011-03-24 | Czytaj więcej...

Zarząd ZPBC informuje w spr. Rozporządzenia MRiRW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15 marca 2011 nr 57 poz 292 .

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania i obowiązuje od 30 marca 2011r

Utworzony: 2011-03-16 | Czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu dzisiejszym tj. 10 marca 2011 roku o godz 15,00 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki w związku z brakiem Porozumienia Branżowego, podpisał rozporządzenie w sprawie zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

Utworzony: 2011-03-10 | Czytaj więcej...

Wspólne Pismo ZPBC: Ropczyce , Przeworsk , Strzyżów , Łubna , Garbów do Koncernu Sudzucker

                                                                      Pan

                                                                      Dr  Rainer  Schechter

                                                                      Prezes  Zarządu

                                                                      Südzucker  Polska

 

                       Dot.:   umowy kontraktacyjnej 2011/12.

 

     Zarządy Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działające na terenie

Polski Płudniowo - Wschodniej , stosownie do Statutu Związku , a w

szczególności reprezentowanie praw interesów plantatorów wynikających

z ustawy o regulacji rynku cukru ustalenia warunków kontraktacji .

   Nawiązując do odbytego w ostatnim czasie spotkania w Krakowie uprzejmie

informują , że nie akceptują przedstawionych propozycji przez przedstawicieli

Koncernu , dotyczących zapisów cenowych za dostarczony surowiec na

kampanię 2011/12 .

 

   Oznacza to iż nadal Zarządy Związków podtrzymują swoje stanowisko

zgłoszone podczas odbytych spotkań z Waszymi przedstawicielami dotyczące

zapisów w treści umowy kontraktacyjnej a mianowicie .

      1. cena 32€ za tonę buraków cukrowych , jednak nie mniej jak 122 zł plus

          zapisy składowe .

      2. koszty transportu i załadunku b. c. są po stronie producenta cukru .

Prezes ZPBC przy Cukrowni Ropczyce Ura Włodzimierz ---

Prezes ZPBC przy Cukrowni Strzyżów Henryk Herda ---

Prezes ZPBC Przeworsk Maciej Marczakiewicz ---

Prezes ZPBC Łubna  Jerzy  Mucha  ---

Prezes ZPBC Garbów Roman Kowalczyk ---

Przedstawiciel plantatorów w RN  Jan Rewera ---

Utworzony: 2011-02-14 | Czytaj więcej...

Walnny Zjazd Delegatów ZPBC

W dniu 30 stycznia 2011 roku w sali konferncyjnej Internatu Szkół Spożywczych w Sandomierzu odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce , początek obrad godz 10,00 .

Utworzony: 2011-01-17 | Czytaj więcej...

Pismo Zarządu ZPBC do Zarządu Sudzucker Polska

                                                                                                                                                                                   Sandomierz 30.08.2010

 

 

                                                                                Szanowny Pan

                                                                                Dr Rainer Schechter

                                                                                Prezes Zarządu Südzucker Polska S. A.

 

                                    Dot.; obsługi i zapłaty za dostawy buraków cukrowych w 2011 roku .

 

     Szanowny Panie Prezesie , mija kolejny rok doświadczeń Reformy Rynku Cukru jego skutki bardzo dotkliwie dały się odczuć plantatorom .

   Spadła drastycznie opłacalność uprawy , rolnicy inwestują w produkcję buraka cukrowego od wiosny do jesieni nie mając ostatnimi czasy pewności na osiągnięcie godziwego zysku .

   Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego po raz kolejny zwraca się do Pana Prezesa z propozycją podjęcia rozmów dotyczących zmian zapisów w treści umowy kontraktacyjnej , zmierzających do poprawy opłacalności uprawy b. c.

   Reprezentacja i obrona praw plantatorskich była i jest podstawowym celem ZPBC przy Cukrowni Ropczyce , wynikającym z zapisów Statutu Związku oraz podjętych uchwał . 

   Uprawa b. c. w obecnych uwarunkowaniach rynkowych to duże i ryzykowne wyzwanie , już kolejny rok wkroczył odbiór i zapłata za surowiec według zawartości cukru plantatorzy Cukrowni Ropczyce musieli szybko dostosować metody produkcji by zwiększyć wydajnośc cukru z hektara co rzeczywiście stało się faktem w praktyce ku zadowoleniu rolników i Cukrowni .

   Niestety ubiegłoroczna kampania a szczególnie odbiór w miesiącu grudniu zniweczył prace oraz nadzieje na spodziewany zysk dużej grupy plantatorów .

   Powraca temat obciążeń zmniejszających cenę minimalną , obniża to konkurencyjność uprawy b. c. w stosunku do innych ziemiopłodów oraz stawia naszych plantatorów daleko w tyle w porównaniu do ich kolegów z ( WE ) .

   Zarząd ZPBC przy Cukrowni Ropczyce zdecydowanie domaga się uruchomienia przez Władze Koncernu mechanizmów zwiększających opłacalność uprawy buraka cukrowego na 2011 rok .

                 1. Cena za 1 t buraków o standardowej zawartości cukru 35 € w przeliczeniu na PLN .

                 2. Zapis dotyczący obsługi i dostawy , obciążający plantatora 2,5 € + VAT za tonę b. c. na dzisiejsze uwarunkowania jest       zbyt  dotkliwy , propozycja Zarządu Związku zmniejszenie stawki do 1 € + VAT .

   Po raz kolejny zwracamy uwagę na fakt wyraźnego braku równowagi praw i obowiązków dla plantatora w zapisach treści umowy kontraktacyjnej

Utworzony: 2010-09-14 | Czytaj więcej...

kontraktacja

Na kampanię  2010/2011  w rejonie działania ZPBC Ropczyce zakontraktowano buraki
u 1546 plantatorów na powierzchni 6.106 ha , to obszar 6 województw tj. Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Świętokrzyskie oraz Wielkopolskie.

Utworzony: 2010-08-06 | Czytaj więcej...
  1 | 2 | 3 |  
Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-11-26
USD 4,1754 +0,37%
EUR 4,7038 +0,75%
CHF 4,5071 +1,15%
GBP 5,5597 +0,23%
Wspierane przez Money.pl