Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
Wystąpienie Stanisława Barnasia Prezesa ZG ZPBC

Wystąpienie Stanisława Barnasia Prezesa ZG ZPBC

Aktualności
  1 | 2 | 3 |  

Płatności do powierzchni 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 rok w sprawie stawek płatności do powierzchni upraw za 2021 rok . Płatność do buraków cukrowych wynosi 1547,13 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Utworzony: 2021-10-20 | Czytaj więcej...

Kurs euro na kampanię 2020/21

Według rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020r 

Stawka płatność do uprawy buraka cukrowego wynosi 1.516,30 zł na hektar

 Przelicznik do zapłaty za buraki cukrowe to kursu euro z września według EBC wynosi 4,4727zł / euro

Utworzony: 2020-10-15 | Czytaj więcej...

Oświadczenie ZPBC działających przy Südzucker 05.09.2019r

Oświadczenie Związków Plantatorów Buraka Cukrowego

działających przy Südzucker Polska S.A.

 

Realizacja umowy kontraktacji za rok gospodarczy 2018/19 okazała się katastrofalna dla plantatorów buraka cukrowego dostarczających surowiec do Südzucker Polska S.A. Nieodpowiedzialne decyzje koncernu doprowadziły do minusowych rozliczeń ponad połowy plantatorów tytułem końcowej zapłaty za dostarczone buraki cukrowe. Wiąże się to z utratą płynności finansowej rolników, a w skrajnych przypadkach bankructwem gospodarstw rolnych.

Ustalenia względem ostatecznego rozliczenia kampanii 2018/19 były inne. Warunki zaakceptowanej i podpisanej przez plantatorów umowy kontraktacyjnej obejmowały cenę gwarantowaną na poziomie  17 euro/t buraków cukrowych o zawartości cukru 16% oraz wypłatę premii top-up na poziomie wypłacanym niemieckim plantatorom. Tak powinno wyglądać ostateczne rozliczenie.

Po ustaleniu przez niemiecką Komisję Wspólną wysokości premii top-up (7 euro/t 18% b.c.) na Komisji Porozumiewawczej rozmawialiśmy o ostatecznym rozliczeniu buraków za kampanię 2018/19 w Südzucker Polska S.A. Bazując na zapisach umowy kontraktacji średnia cena buraków kontraktowanych o polaryzacji 16% powinna wyglądać następująco:

  1. Cena all inclusive buraków kontraktowanych – 17 euro/t
  2. Top-up – 6,13 euro/t
  3. Premia uzgodniona z dr. Schechterem – 1 €/t

               Razem: 24,13 euro za 1 tonę buraków kontraktowanych o polaryzacji 16%.

Niestety tak nie zostaliśmy rozliczeni. Część premii top-up została potraktowane jako uzupełnienie ceny gwarantowanej. W rezultacie otrzymaliśmy ponad dwa euro mniej niż wynika to z zapisów umowy (min. 17 euro/t) i głoszonej zasadzie o takim samym poziomie premii top-up jak w Niemczech.

Dla jasności, cena powyższa 24,13 euro/t nie jest dla nas zadawalająca i nadal odbiega od cen stosowanych przez konkurencyjne spółki cukrowe w Polsce ale pozwalała nam utrzymać poziom cen ubiegłorocznych. Niestety ostatecznie zapłacona cena odbiega znacząco od ceny ubiegłorocznej i od cen stosowanych w Polsce.

Czujemy się oszukani i pokrzywdzeni. W naszej opinii polityka surowcowa producenta cukru prowadzi do wyniszczenia uprawy buraków cukrowych w rejonie jego działania. Nie możemy zgodzić się na przerzucanie wszelkich kosztów produkcji cukru i nieudolnej jego sprzedaży na barki rolników. Jest to działanie krótkowzrocznie i skrajnie nieodpowiedzialne. Nasza cierpliwość się skończyła! Nie możemy zgodzić się na przedmiotowe traktowanie. Chcemy być partnerem dla producenta cukru, ale partnerem, który jest szanowany i otrzymuje godną zapłatę za swoją ciężką pracę!

Wzywamy producenta cukru do poszanowania tej ciężkiej pracy rolników, którzy nieprzerwanie od jego obecności w Polsce sumienie dostarczają surowiec dla potrzeb produkcji cukru. Apelujemy o ponowne przeanalizowanie rozliczenia za rok gospodarczy 2018/19 i zapłaty za surowiec zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wzywamy do uzgodnienia nowych warunków kontraktacji, które będą obejmować zapłatę ceny gwarantowanej za buraki cukrowe (która będzie dawała poczucie przewidywalności, pomagała w podejmowaniu decyzji o kontynuacji uprawy buraków, a przede wszystkim zapewniała zwrot poniesionych nakładów).

Utworzony: 2019-09-24 | Czytaj więcej...

Kampania cukrownicza 2015/16

17-go września 2015r. w siedzibie Cukrowni Ropczyce odbyło się Zebranie Zarządu

ZPBC przy C.Ropczyce. Podstawowym tematem były sprawy związane z przygotowaniem

do tegorocznej kampanii cukrowniczej a także planowanym jej przebiegiem .

W zebraniu udział wzięli Dyr. Regionalny Südzucker Zbigniew Izdebski , Dyr. Naczelny

C. Ropczyce Mariusz Maziarz oraz Dyr. Surowcowy Sławomir Czapla, przedstawili oni

w szczegółach plany i założenia dotyczące skupu oraz przerobu buraków cukrowych .

Rozpoczęcie skupu i przerobu b. c. planuje się 8.10.2015r. natomiast zakończenie

ok. 20 grudnia 15r.    W obecnej kampanii planowany skup to ok 455.000 ton .

Dyr. Naczelny Cukrowni poinformował min. że w tym roku przeprowadzone zostały

niezbędne remonty natomiast największa inwestycja to automatyka kotłowni.

Dyr. surowcowy powiedział , że podstawowe założenia logistyki pozostają bez zmian

na przewóz b. c. podpisane zostały umowy z dwoma usługodawcami tj. firmą Iżowscy

oraz WUREX.

W tym roku ulega zmianie sposób rejestrowania dostaw b. c. przez wprowadzenie

nowego systemu RMS.

Zarząd Związku postanowił wzorem lat ubiegłych o wydłużeniu czasu pracy dla

pracownika związku celem prowadzenia kontroli skupu na placu fabrycznym.

Utworzony: 2015-10-01 | Czytaj więcej...

Nasiona na 2016 rok

Komisja Mieszana przy Südzucker Polska składająca się z przedstawicieli plantatorów

i producenta cukru w oparciu o wyniki z doświadczeń ścisłych , uzgodniła rekomendowaną

listę odmian nasion buraka cukrowego na 2016 rok.

Wynegocjowane zostały także ceny za j.ś. przy zakupie jesień 2015 rok.

 

FIRMA

ODMIANA

CENA

 

SESVANDERHAWE

Tapir R+C

580

Igloo  R

580

Manitou  R

570

 

KHBC

Fantazja  R+C

580

Silezja  R

580

Hunor  R

565

Maribo

Milton  R+C

565

 

 

Strube

Basilius  R

580

Hammond  R

590

Gellert  R

580

Artus  R

605

 

 

 

KWS

Primavera KWS  R+C

590

Panorama KWS  R+N

725

Lavenda KWS  R+C

600

Graciana KWS  R+C

610

Gardenia KWS  R+C

590

Toleranza KWS  R+C+N

735

 

SYNGENTA

Julius  R

605

Contenta  R+N

599

WHBC

Telimena  R

545

 

 

 

 

C – tolerancja na Cercospore

R – tolerancja na Rizomanię

N – tolerancja na Nematody

Utworzony: 2015-09-04 | Czytaj więcej...

Ubezpieczenie plantacji B. C.

Informacja dla Plantatorów Buraka Cukrowego

przy Cukrowni Ropczyce

Warianty ubezpieczenia:

Wariant G - ubezpieczenie obejmujegradobicie

Wariant GW Plus - ubezpieczenie obejmujegradobicie, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, piorun.

Suma ubezpieczenia hektara plantacji buraka cukrowego:7 000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych )

Informacja o składce ubezpieczeniowej od hektara plantacji buraków cukrowych
w wybranym wariancie:

 

Plantator nie posiadający obowiązkowego ubezpieczenia budynków w TUW „TUW” ( lub mienia ze składką roczną  200 zł )

Plantator posiadający obowiązkowe ubezpieczenie budynków w TUW „TUW” ( lub mienia ze składką roczną  200 zł )

Wariant G

46 zł

43 zł

Wariant GW Plus

123 zł

116 zł

 

Uwaga:

Do każdej umowy ubezpieczenia ( polisy ) zostanie naliczona składka członkowska
w wysokości 5 zł,

Plantator nie będący członkiem Towarzystwa tj nie posiadający ubezpieczeń w TUW „TUW” zobowiązany jest do jednorazowej opłaty udziałów i wpisowego w łącznej  kwocie 20 zł.

Płatność w/w składki ubezpieczeniowej, członkowskiej oraz udziałów i wpisowego odroczona jest w czasie tj do 31 grudnia 2015 roku – składka zostanie potrącona i przekazana na konto Towarzystwa z kwoty środków uzyskanych przez Plantatora za zdany do Spółki Suedzucker Polska S.A. plon buraków cukrowych.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – z chwilą podpisania przez Plantatora deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia*

 

Zgłoszenia szkód należy dokonać:

telefonicznie w godzinach 800 – 1600 pod numerami telefonów:

(17) 852 00 54; (17) 853 51 54; (17) 853 75 40,

mailowo na adres: rzeszow.szkody@tuw.pl

 

*W przypadku przymrozków wiosennych Towarzystwo odpowiada za szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części;

Utworzony: 2015-03-25 | Czytaj więcej...

Warunki umowy na kampanię 2015/16

W dniu 6 luty odbyło się drugie posiedzenie Komisji Porozumiewawczej przy Südzucker Polska w sprawie uzgodnienia warunków umowy kontraktacyjnej na 2015 rok .

Na pierwszym spotkaniu nie doszło do  porozumienia stron , tj. przedstawicieli plantatorów i producenta cukru.

Podczas drugiego spotkania ostatecznie podpisano porozumienie w którym min.:

podstawowa kwota za buraki o zawartości 16% cukru wynosi 26,29 €/t , 

nadwyżki  płatne będą;  do 10% - 20 €/t , natomiast powyżej 10% - 10 €/t .

Przedstawiciele producenta cukru poinformowali , że ze względu na dużą nadwyżkę cukru , limit produkcyjny na kampanię 2015/16 może być obniżony , jednak ostateczna wysokość "cięcia limitu" nie jest jeszcze znana i zostanie podana w późniejszym terminie 

Utworzony: 2015-02-07 | Czytaj więcej...

Walny Zjazd

     Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce, odbędzie się w dniu 19 listopada 2014r. tj. (środa) w sali konferencyjnej Restauracji "Makowe Pole", Włostów 254"b" przy trasie Sandomierz - Opatów .

 Początek godz. 10,00 w pierwszym terminie , godz. 10,30 drugi termin - bez względu na liczbę przybyłych delegatów.

Utworzony: 2014-11-03 | Czytaj więcej...

Kurs euro na kampanię 2014/15

 Do rozliczenia zapłaty za buraki cukrowe w kampanii 14/15 został określony przelicznik 4,1899PLN / EUR

Jest to średni kurs z miesiąca września 2014 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny ( zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1913/2006)  .

Cena minimalna buraków ( o zawartości cukru 16% ) wynosi 26,29 euro w przeliczeniu na zł po kursie 4,1899 wynosi ok. 110 zł /t .

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz płatności cukrowej jest kurs ustalony prze EBC z dnia 30 września 2014r i wynosi 4,1776 zł /euro. Według szacunków powinna wynieść ok. 52,91 zł/t

Utworzony: 2014-10-01 | Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Zarządu ZPBC 9.09.2014r

   Tradycyjnie jak przed każdym rozpoczęciem kampanii cukrowniczej w dniu 9 września 2014r odbyło się spotkanie zarządu z dyrekcją Cukrowni .  

   Na wstępie przedstawiciele jednego z banków zaprezentowali propozycję współpracy w branży rolniczej .

W dalszej części spotkania głos zabrał Dyr. Mariusz Maziarz , który poinformował o stanie przygotowań fabryki do zbliżającej się kampanii cukrowniczej .  W tym roku większe inwestycje były na pakowni na kwotę ok. 300.000 zł .

   Dyr. Zbigniew Izdebski przedstawił min. terminy rozpoczęcia i przewidywane zakończenia przerobu buraków, plon zapowiada się dobry w ramach całego Koncernu Südzucker planowana jest nadwyżka ok. 1 milin ton cukru .

Przypomniał , że tylko w tym roku będzie jeszcze historyczna dopłata cukrowa , jednocześnie podziękował za zaangażowanie związku w tym temacie i min. dzięki temu Minister Rolnictwa ma dofinansować ok 400€/ha do uprawy b. c.

  Dyr. Czapla omówił całą logistykę związaną z pracą kombajnów oraz doczyszczarek z podziałem na rejony poinformował , że w harmonogramie zaplanowano 11% surowca więcej bo tak wykazują próby dekadowe, natomiast polaryzacja nie jest zbyt wysoka a nawet niższa od średnich z poprzednich lat .

   Na zakończenie Zarząd Związku omówił sprawy związane z nadzorem podczas tegorocznej kampanii cukrowej.

Prezes Ura poruszył temat kontroli podczas skupu i całej procedury związanej z określeniem stopnia polaryzacji w b.c.   

Jak co roku związek nasz partycypuje w kosztach zatrudnienia pracownika nadzorującego pracę w laboratorium w Strzelinie.

W dalszej części zaproponowano aby wzorem lat ubiegłych kontrolę na placu fabrycznym sprawował pracownik związku Zenon Charchut (tel. 605 106 857) .

Poruszono także problem dokładnego pobierania prób cukrowych bo może to mieć duży wpływ na wynik końcowy .

Życzeniami pomyślnej kampanii zakończono spotkanie . 

Utworzony: 2014-10-01 | Czytaj więcej...
  1 | 2 | 3 |  
Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl