Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
Plantacja P Włodzimierza Ury

Plantacja P Włodzimierza Ury

Aktualności
  1 | 2 | 3 |  

Oferta ubezpieczenia plantacji PZU

Na posiedzeniu Zarządu ZPBC została przedstawiona ciekawa oferta ubezpieczenia plantacji dla członków naszego Związku

Opis: D:\PZU\szablony\PZU_logo_ppt_rgb.wmf

 

OBOWIĄZKOWE DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH – OFERTA SPECJALNA

 

Szanowni Państwo,

        

 Niniejszym przedstawiamy Państwu specjalną ofertę przygotowana dla:

 

Plantatorów buraków cukrowych z woj. Podkarpackiego zrzeszonych
w Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce,

 

UPRAWY OBJĘTE DOTOWANYM UBEZPIECZENIEM– Buraki Cukrowe

 

OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI– od zasiewu lub wysadzenia roślin do ich zbioru

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 z dnia 8 listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.,

- Ogólne warunki dobrowolnych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/446/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/402/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/55/2012 z dnia 17 lutego
2012 r.,

Przykładowe wysokości składek za 1 ha uprawy:

Uprawy

Stawka taryfowa przed dotacją (50%)

Przykładowa składka po uwzględnieniu dotacji*

Burak Cukrowy – ryzyko gradu
Okres karencji wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy

1,2%

39,60 zł/haskładka płacona przez plantatora.

Burak Cukrowy – pakiet ryzyk:
huragan,

deszcz nawalny,

piorun,

obsunięcie się ziemi,

lawina

2,0%

66,00 zł/haskładka płacona przez plantatora.

 

 

*          Uwaga: Powyższe przykładowe składki mogą różnić się w zależności od wydajności upraw i cen skupu na danym terenie oraz wybranego zakresu ubezpieczenia – przyjęta średnia wydajność z 1 ha to 55t, cena 120 zł/t.

Powyższe ceny mają charakter poglądowy.  

 

 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z przedstawionej oferty.

         Szczegóły można uzyskać u agenta ubezpieczeniowego Beniamina Wożniaka,
tel. 721-414-463 lub Grzegorz Sęga – Kierownik Sprzedaży AW w Rzeszowie
tel.  666-883-910

Oferta ważna przez 30 dni tj.: do dnia 16.07.2013r.

Utworzony: 2013-06-19 | Czytaj więcej...

Kurs euro

Na kampanię cukrowniczą  2012 / 13 ustalony został średni kurs euro i tak do ceny minimalnej za dostarczone buraki 4,1345 zł /€         

natomiast do płatności cukrowej wynosi 4,1038 zł/€

w przeliczeniu na złotówki jest to odpowiednio ok. 108,70 zł/t i 52,50 zł/t .

Utworzony: 2012-10-02 | Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu ZPBC

11 września 2012 r w Cukrowni Ropczyce odbyło się poziedzenie Zarządu ZPBC , głównym tematem spotkania było: - informacja dotycząca rozpoczęcia kampanii cukrowniczej , -przerobu i odbioru b. c. a także zaopatrzenie w wysłodki oraz informacja z przebiegu negocjacji z firmami nasiennymi .

  Z otrzymanych informacji wynika , że obecną kapanię cukrowniczą zaplanowano na 107 dni   w tym pięciodniowa kampania sokowa , Prognozy wskazują że będzie do przerobienia ok 640.000 ton buraków

  Planuje się także rozpoczęcie suszenia wysłodków od początku kampanii jednak z otrzymanych informacji wynika , że jest to ostatnia kampania gdzie będzie wykonywana usługa suszenia wysłodków .

Utworzony: 2012-09-19 | Czytaj więcej...

Kampania Cukrownicza 2012/13

Ropzpoczęcie kampaii cukrowniczej zaplanowano na dzień 25 września w związku z tym  w dniu 31 sierpnia w Cukrowni Ropczyce odbyło się spotkanie (negocjacje) z firmami świdczącymi usługi kopania i transportu buraków cukrowych w kampanii 2012 / 13 . Dla rejonu Cukrowni Ropczyce usługę załadunku i transpotu będą świadczyć firmy WUREX i Iżowscy

Utworzony: 2012-08-31 | Czytaj więcej...

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 30.03.2012

30 marca 2012 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów, wybranych na V kadencję Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce .

V Walny  Zjazd  otworzył Włodzimierz Ura Prezes ustępującego Zarządu ZPBC , przywitał delegatów i zaproszonych gości , którzy zaszczycili nas swoją obecnością w osobach : Saramańki Gustaw z-ca Starosty Opatowskiego , Mariusz Pawełek Dyr ds Surowcowych Südzucker Polska , Zbigniew Izdebski Dyr Regionalny Südzucker Polska , Sławomir Czapla Dyr Surowcowy Cukrowni Ropczyce , Stanisław Ryńca i Zbigniew Zdunek ZPBC Łubna , Szymon Dziuba kier rej. C. Ropczyce , następnie przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Szymańskiemu Adamowi i Sekretarzowi Pani Marek Beacie .

W dalszej kolejności Włodzimierz Ura Prezes ustępującego Zarządu oraz Rewera Jan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożyli obszerne i szczegółowe sprawozdania z dzałalności za okres kadencji .

W zakładce galeria zdjęcia ze Zjazdu Delegatów .

Utworzony: 2012-05-30 | Czytaj więcej...

Lustracja plantacji rejon Włostowa maj 2012

W dniu 29 maja 2012 roku została przeprowadzona lustracja plantacji w rejonie Włostowa, min.  w gopodarstwie rodzinnym Państwa Ankurowskich oraz w gospodarstwie Pana Włodzimierza Ury .

Stan plantacji na dzień dzisiejszy rokuje dobre plony , zdjęcia z lustracji w zakładce galeria.

Utworzony: 2012-05-30 | Czytaj więcej...

Kurs euro

Na kampanię 2011/12 ustalony został średni kurs euro z miesiąca września i do ceny minimalnej za dostarczone buraki cukrowe wynosi 4,3379 zł/€ , natomiast dla płatności bezpośredniej oraz oddzielnej płatności cukrowej wynosi 4,4050 zł/€ w przeliczeniu na złotówki jest to odpowiednio ok. 114,04 zł/t i 55,77 zł/t buraków .

Utworzony: 2011-10-03 | Czytaj więcej...

Rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2011/12

W dniu 15 września 2011 r. w Ropczycach odbyło się posiedzenie Zarządu ZPBC z dyrekcją Cukrowni Ropczyce , podstawowym tematem były informacje dotyczące rozpoczęcia kampanii przerobu oraz odbioru b.c. min. - harmonogramy dostaw , - informacje dotyczące ceny za buraki, - zaopatrzenie w wysłodki i wapno.

Na dzień 2 października zaplanowano rozpoczęcie skupu natomiast od 3.X.11 przerób buraków cukrowych .

Zarząd został poinformowany także o wyniku negocjacji jakie odbyły się wcześniej z przedstawicielami Cukrowni , Związków Plantatorów oraz usługodawców i tak na obecną kampanię przyjęto następujące stawki cenowe (netto) za usługę kopania buraków :

w przedziale 1-3 ha    --  950 zł

                     3-10 ha  --  850 zł

          powyżej 10 ha  --  800 zł 

Utworzony: 2011-09-20 | Czytaj więcej...

Komisja Porozumiewawcza

Zarząd ZPBC przy Cukrowni Ropczyce , pragnie poinformować , że w dniu 17 marca w Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej przedstawicieli Koncernu Südzucker Polska z Związkami Plantatorów B.C.   Koncern zaproponował utrzymanie premii 1 € do ubiegłorocznych buraków kwotowych a także 4 € premii jako cena gwarantowana do kwoty podstawowej , warunkiem jest kontraktacja według posiadanego prawa do uprawy b. c. do 30.03.2011r. Jednocześnie zapewniono , że w miesiącu maju ponownie prowadzone będą rozmowy w temacie poprawy opłacalności uprawy b. c.

Utworzony: 2011-03-24 | Czytaj więcej...

Zarząd ZPBC informuje w spr. Rozporządzenia MRiRW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15 marca 2011 nr 57 poz 292 .

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania i obowiązuje od 30 marca 2011r

Utworzony: 2011-03-16 | Czytaj więcej...
  1 | 2 | 3 |  
Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl